PMD管道型监测器


 


产品名称   

PMD-18管道型监测器

产品型号

PMD-18系列

产品规格

PMD-18系列

产品文档下载》》

产品描述

    

       专业探测回风管道中空气质量参数而设计的专业管道型空气质量探测器

       24小时实时在线探测风管中空气质量参数:PM2.5/PM10,CO2,TVOC,温湿度

       内置温湿度对测量值的补偿方式,确保测量值不受环境变化影响

       提供Modbus RS485接口